طراحی سایت ارزان

3 جنگنده عجیب و غریب از جنگ جهانی دوم!

كلمه جنگ در اصطلاح به معني جواب ندادن صلح مي باشد در اين دنيا جنگ هاي بزرگي اعم از جنگ جهاني اول و دوم صورت گرفته كه در اينجا به 3 دستاورد عجيب جنگ جهاني مي پردازيم 


1-یکی دیگر از پروژه نازی غیر معمول، هورتن هو 229 در نزدیکی پایان جنگ توسعه یافته بود، پس از دانشمندان آلمانی تکنولوژی جت توسعه یافته بود.2-Junkers Ju-287

به عنوان ماموریت بمباران متفقین آلمان3-Fieseler Fi-103R

اکثر مردم با ماموریت خلبان ازجان گذشته ژاپنی ژاپنی، که مملو از هواپیما قدیمی تر با مواد منفجره به عنوان سلاح ضد حمل و نقل استفاده می شود آشنا هستند.