طراحی سایت ارزان

پیرترین مرد جهان درگذشت!


مبارک رحمانی پیرترین مرد جهان در سن 140 سالگی درگذشت.
پایگاه اطلاع رسانی الحیات روز یکشنبه نوشت، ˈمبارک رحمانیˈ 140 ساله پیرترین فرد الجزایری روز گذشته در اثر بیماری گوارشی از دنیا رفت.


رحمانی در سال 1884 در منطقه ˈالوادیˈ در صحرای الجزایر که در نزدیکی مرزهای الجزایر و لیبی قرار دارد و به نام ˈبیرعوینˈ نامیده می شود، به دنیا آمد . وی در زمان جنگ های اول و دوم جهانی و انقلاب الجزایر و استقلال این کشور حضور داشته و بحران اقتصادی جهان در سال 1929 را دیده است.


وی سال پیش به دلیل بیماری برای اولین بار به بیمارستان مراجعه کرد.


پیرترین مرد الجزایر که در جوانی به نگهداری از شتر و چهارپایان اشتغال داشت سه بار ازدواج کرد و نزدیک به یکصد نوه و نتیجه داشت. منبع :كوكا