طراحی سایت ارزان

نقاشی های زيبا بر روی پوست تخم مرغ + تصاویر

"بري تري" ویتنامی است که بوم های پارچه ای را به عنوان بدترین بوم های دنیا می شناسد و هیچگاه از آن ها استفاده نمی کند. او از روزی که نقاشی را آغاز کرده است، پوست تخم مرغ را به عنوان بوم خودبرگزیده است.

این مرد دست های بسیار ثابتی دارد و کوچکترین لرزشی در آن دیده نمی شود. او با استفاده از یک دریل دندانپزشکی می تواند پوست تخم مرغ را تراشیده و نقاشی های خارق العاده را روی آن ها ایجاد کند.


او بر روی پوست ها می تواند نقش صورت یا منظره را پیدا کند همچنین درون برخی از کارهای خود چراغ های ال ای دی قرار می دهد تا تبدیل به لامپ های رومیزی تخم مرغی شود. البته او کارهای خود را با شیشه می پوشاند تا به سادگی نتوان به آن ها دست زد. این شیشه ها از شکسته شدن تخم مرغ نیز جلوگیری می کند.