طراحی سایت ارزان

كليپ انیمیشن مبتکرانه و جالب!

در این کلیپ انیمیشن ساز با یک آیفون از چند تصویر فریم به فریم عکس میگیره 

و نتیجه اش میشه این انیمشین