طراحی سایت ارزان

علت حرکت گروهی v شکل پرندگان!

محققان انگلیسی با استفاده از تکنولوژی مدرن، ثابت کردند که این کار پرندگان هدفی ندارد غیر از صرفه جویی در انرژی.
چرا پرندگان به صورت v شکل حرکت می کنند؟
بیشتر رانندگان می دانند که راندن پشت سر یک کامیون بزرگ می تواند تا حد زیادی در مصرف سوخت صرفه جویی کند چرا که کامیون هوای اطراف خود را فشار می دهد و نوعی خلا در پشت سر خود ایجاد می کند در نتیجه اتومبیل پشت سر کامیون، با مقاومت هوای کمتری مواجه است.
استیو پرچوگال، محقق کالج سطنتی لندن دراین زمینه می گوید که پرندگان این را مدت ها قبل از انسان می دانستند.

پرچوگال و گروهش ابزار کوچک راهیابی و سرعتی سنج را به هر پرنده متصل کردند تا حرکت باد را نظارت کنند. نتایج نشان داد که پرندگان می توانند از جریان هوای بالایی ناشی از پرواز پرنده جلویی، برای حرکت خود استفاده کنند.

دانشمندان پیش بینی کرده بودند که پرندگان می توانند با حرکت در شکل «V»، از این امر استفاده کنند اما آنچه که نمی دانستند مکانیسم استفاده آنها از جریان هوای فوق بود.

با کمک گروه اتریشی والداراپتیم و هواپیماهای کوچک تحقیقاتی اش، دانشمندان انگلیسی پرندگان مهاجر را تا ایتالیا تعقیب کردند.

ابزار راهیاب متصل به پرندگان آنقدر دقیق عمل کرد که دانشمندان همزمان می توانستند موقعیت و سرعت هر پرنده در گروه پرندگان مهاجر را زیر نظر داشته باشند و حرکات آن ها را روی کامپیوتر بازسازی کردند.

استاد کالج سلطنتی حیات وحش لندن دراین زمینه گفت:
این که هر پرنده چطور می توانست به حرکت پرنده جلویی خود پاسخ بدهد، همه را شگفت زده کرد. اگر هر کدام بتواند خودش را در گوشه سمت راستی جریان هوای بالایی قرار دهد از این وضع بهره می گیرد.

حال دانشمندان قصد دارند درباره این سوژه تحقیق کنند که پرندگان چطور تصمیم می گیرند کدام یک مسئول مهاجرت سالانه گروهی شان شود.