طراحی سایت ارزان

در یک سال تنها ۱۳.۹ میلیون لومیا فروخته شده!

مایکروسافت آمار فروش لومیا را مشخص نمی‌کند، اما در سندی که به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تسلیم کرده، اطلاعات خوبی می‌توان یافت. مایکروسافت در این سند عنوان می‌کند که در سال مالی ۲۰۱۶ یعنی از ۱ جولای ۲۰۱۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶، توانسته ۱۳.۹ میلیون لومیا بفروشد.
با توجه به آماری که پیشتر منتشر شده بود و اطلاعات جدید، می‌توان فهمید که فروش لومیا در سه‌ماهه چهارم سال مالی ۲۰۱۶، تنها ۱.۲ میلیون واحد بوده است. این عملکرد بسیار بد چندان تعجب‌برانگیز نیست، چون مایکروسافت توجه خود را از تولید گوشی‌های هوشمند خارج کرده و اخیرا خبر از اخراج کارمندان زیادی داد. اگر آمار همین گونه پیش برود، تا چند فصل مالی آینده، مایکروسافت دیگر موبایلی نخواهد فروخت.