طراحی سایت ارزان

دانشمندان می‌خواهند با لیزر دمای جسمی را تا 10 میلیون درجه بالا ببرند!

محققان در امپریال کالج لندن معتقدند که متدی را اختراع کرده‌اند که می‌تواند راه حلی برای نگرانی‌های موجود ناشی از اتمام انرژی‌های زیستی کره زمین باشد. این تیم روشی را ابداع کرده‌اند که فعلا در حد تئوری می‌توان با استفاده از آن دمای جسمی را با استفاده از اشعه لیزر تا 10 میلیون درجه سانتیگراد بالا برد آن هم در عرض چند ثانیه! امید است که این تکنولوژی‌، اگر به‌صورت عملی نیز قابل اجرا باشد؛ بتواند مشکلات کمبود انرژی را در جهان برطرف کند.

هصورت عادی، دانشمندان سعی می‌کنند تا با تاباندن نور لیزر به یک جسم دمای آن را بالا ببرند. با تابیدن نور لیزر ابتدا الکترون‌های آن تحرک و جنب‌و‌جوش بیشتری پیدا می‌کنند و سپس این حرکت‌های نامنظم در ماده موجب افزایش انرژی یون‌ها می‌شود. این تیم تحقیقاتی انگلیسی قصد دارند تا مرحله میانی واکنش‌های ذکر شده را حذف نمایند و با تاباندن نور لیزر به صورت مستقیم به یون‌ها خرارت دهند. البته همانطور که گفته شد در حال حاضر این طرح تنها بر روی کاغذ عملی به‌نظر می‌رسد و باید منتظر بمانیم تا ببینیم اجرای این تئوری در محیط آزمایشگاهی پیشرفته و با استفاده از لیزرهای بسیار قدرتمند چه نتایجی را به‌همراه خواهد داشت.