طراحی سایت ارزان

اگه میتونی تكرار كن ! (تکرار جملات سخت)

6 بار بگو :

دستم در دبه بود دبه درش دستم بود !


4 بار بگو :

ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ

5 بار بگو :

لای رولت رنده ی لیمو رفته

اگه میتونی 6 بار بگو :

چیپس ، چسب ، سوسک

این جمله رو اگه 3 بار هم بتونی بگی هنر کردی ! :

چه ژست زشتی

4 بار تکرار کن :

دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده

4 بار سریع بگو :

سه دزد رفتن به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید

4 بار بگو :

سه سیر سرشیر سه شیشه شیر!

4 مرتبه تکرار کن :

لیره رو لوله لوله رو لیره

این جمله رو 6 بار تکرار کن :

ششلیک شنسل شنسل ششلیک

4 بار پشت سر هم بگو :

سپر عقب ماشین جلویی زد به سپر جلو ماشین عقبی

این جمله رو 4 بار تکرار کن :

کانال کولر تالار تونل

با رعایت ادب ! 4 بار بگو :

گاز دوغ دار ، دوغ گازدار

جمله سخت زیر رو 6 بار تکرار کن

قوری گل قرمزی

4 بار سریع بگو :

افسر ارشد ارتش اتریش

4 بار بگو :

اگزیستانسیالیسم !