طراحی سایت ارزان

اس ام اس های جدید به سلامتی

به سلامتیِ اونی که وقتی بودیم باهامون حال کرد ، اگه نبودیم ازمون یاد کرد

اونی که اگه بودیم دعامون کرد ، اگه نبودیم آرزومون کرد

اونی که وقتی بودیم خندید ، اونی که وقتی نبودیم نالید

سلامتیِ اونی که هرچند دلخور بود ولی واس دلخوشیِ ما خندید

یبه ﺳﻼﻣﺘﯽ خیاطی که نمیدونه دلِ تنگشو کجا ببره

به سلامتی اونایی که طبیب دل های دردمندن

ولی خودشون دنیای دردن

به سلامتی کسی که وقتی دل بست

تا آخرش درو روی همه بست

به سلامتی اونایی که به ظاهر آرومن

ولی توی دلشون سونامیه

به سلامتیِ اونی که اومد تنهایی هاشو باهام تقسیم کنه

اما اونقدر بخشنده بود که سهمشو گذاشت و رفت

به سلامتی اونی که تا آخر عمر از قلبت بیرون نمیره

ولی مجبوری از زندگیت بندازیش بیرون

به ﺳﻼﻣﺘﯽ لبی ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﻫﺎﺳﺖ واقعی ﻧﻤﯽ خنده

سلامتی کسی که دلت رو اسیر کرده

ولی جواب نگاه عاشقانت رو نمیده