طراحی سایت ارزان

اس ام اس هاي جديد در باره ي چهار شنبه سوري!

تو کوچه ترقه زدند، پیرزنه دم در وایساده بود هفت جد یارو رو نفرین کرد

دو دقیقه بعد نوه خودش ترقه زد در حد بمب هیدروژنی!

پیرزنه گفت: قربون قد و بالات مادر مواظب باش!!

.

.
آتش روشن کردم وعهدکردم تا خاموش شدنش دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی میرسی چرا که من  هربار یک هیزم اضافه میکنم!

چهارشنبه سوریت مبارک.……………اس ام اس چهارشنبه سوری………………


مواظب باش چهارشنبه سوری برق چشمات رو با آتیش اشتباه نگیرن……………اس ام اس چهارشنبه سوری………………


چنین گفت زرتشت:

” که سوزانید بدی را درآتش ، تا ز آتش برون آید نیکی”

پس تو نیز چنین کن


……………اس ام اس چهارشنبه سوری………………


واست آتیش روشن کردم که اخر زمستونه

چهار شنبه ی اخر سال قلب من آتیش بارونه

غمهاتو آتیش میزنم سرخی آتیش مال تو

چشم حسودا کور شه از عشق میون من و تو


……………اس ام اس چهارشنبه سوری………………


تخ توخ پارت پورت زارت زورت تاراخ توروخ چارشنبه سوری مبارک


……………اس ام اس چهارشنبه سوری………………


انگـــــــاری غلغله ی محشـره چارشنبه سوری

گوشم از بمب و ترقّه کره چارشنبه سوری

رســم خیلی خوبیه اگــه خرابش نکنیم

واســه مـن فشفشه یادت نره چارشنبه سوری


……………اس ام اس چهارشنبه سوری………………


واست آتیش روشن کردم که اخر زمستونه

چهار شنبه ی اخر سال قلب من آتیش بارونه

غمهاتو آتیش میزنم سرخی آتیش مال تو

چشم حسودا کور شه از عشق میون من و تو