طراحی سایت ارزان

اسرار پیری پوست کشف شد!

روزانه حدود ۲ ميليون سلول پوستي مي ميرند و جاي خود را به سلول هاي جديد مي دهند. تا امروز نحوه اين مكانيسم آشكار نبود تا اينكه محققان دانشگاه شفيلد پرده از اين راز برداشتند.
اين تيم تحقيقاتي نحوه توسعه خارجي ترين لايه پوست و توليد سلول هاي جديد را مدلسازي كردند؛ در اين حين سه نظريه براي نحوه بازسازي پوست ارايه شد.
در اين تحقيقات كه به مدت ۳ سال به طول انجاميد مشخص شد كه يكي از نظريات از بقيه دقيق تر و قابل قبول تر است.
در اين تحقيقات مشخص شده است كه پوست داراي جمعيتي از سلول هاي بنيادي خفته است كه در پايين ترين لايه پوست قرار دارند.هنگامي كه پوست آسيب مي بيند يا تعداد سلول هاي سالم پوست كاهش مي يابد، اين سلول ها بيدار شده و وارد عمل مي شوند.
با استفاده از اين مدل كامپيوتري مشخص شده است كه به مرور زمان و با گذشت سن، اين سلول هاي خفته از بين مي روند و جمعيت آنها كاهش مي يابد.
هربار كه روي پوست زخمي ايجاد مي شود يا ذخيره سلولي پوست كاهش مي يابد، اين سلول ها بيدار مي شوند؛ پس از پايان كار، برخي از اين سلول ها مجدداً به خواب نمي روند و همين امر باعث كاهش تعداد آنان مي شود.
دليل اصلي اينكه با افزايش سن، توان پوست در التيام بخشيدن زخمها كاهش مي يابد نيز همين است.
محققان بر اين باورند كه با استفاده از اين روش مي توان سلول هاي بنيادي خفته را تحريك و بيدار كرد و با اثرات پيري روي پوست مبارزه كرد.
سلولهاي لايه خارجي ريه و روده نيز به همين روش بازسازي مي شوند، بنابراين آگاهي كامل از اين چرخه سلول سازي، در درمان برخي از بيماريهاي روده و ريه نيز موثر است.
يكي ديگر از مهمترين كاربردهاي اين روش، درمان انواع سرطان پوست است.
مدير اين پروژه تحقيقاتي گفته است كه سخن فيزيكدان معاصر، ريچارد فاينمن، الهام بخش وي در اين پروژه بوده است. او مي گويد : شما واقعاً چيزي را درك نمي كنيد مگر اينكه خود آن را از ابتدا بسازيد.
همين امر باعث شده است كه محققان با استفاده از اين مدل كامپيوتري، سلول هاي پوست را يك به يك در كنار يكديگر قرار دهند تا بافت پوست ساخته شود؛ در اين حين يافته هاي جديدي نيز بدست آمده است.
نتايج كامل اين تحقيقات در شماره اخير نشريه Nature Scientific Reports به چاپ رسيده است.