(علم + موزیک) وب سایت جامع در رابط موضوع های اختصاصی مقالات علمی و مطالب آموزشی

سفارش تبلیغات با بازده عالی

سرگرمي - 15

به یارو میگن :با بالش جمله بساز ...!؟!
میگه :ی گنجشک دیدم با تفنگ زدم به بالش ...!
میگن : نه این بالش با اون یکی بالش ...!!!
میگه :باتفنگ زدم به اون بالش ...!!!
میگن : اصلا بالش رو بی خیال شو با تشک جمله بساز ....!!!
میگه :تو شک داری زدم به بالش ...؟!؟
میگن :اصلا با پتو جمله بساز ...؟!؟
میگه :پ تو شک داری زدم به بالش ...؟!؟
میگن :اصلا با تخت جمله بساز ...!!!
میگه خیالت تخت زدم به بالش

.

آخرین مطالب ارسال شده

Recently added posts

مطالب پر بازدید سایت

Most popular