طراحی سایت ارزان

ویدیوی مراسم Hey Siri مشاهده اپل !

پس از حدس وگمان های مختلف در مورد محصولات جدید  و انتظار بی‌صبرانه دوستداران اپل، این کمپانی دیروز طی مراسمی به نام Hey Siri محصولات جدید خود را معرفی کرد. اگر موفق به تماشای مراسم  اپل نشده‌اید یا حوصله تماشای ۲ ساعت مراسم را نداشتید، هم اکنون می‌توانید خلاصه ای از مراسم اپل را در یک ویدیو به طول کمتر از ۱۰ دقیقه مشاهده کنید.