طراحی سایت ارزان

فریب دادن مردم (+عکس)

فریب دادن مردم آسانتر از این است که آنها را متقاعد کنی که فریب خورده اند !
ﺷﻌﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﺩﺍﺭﻩ واسه تسکینِ درد آدم  بعضی از آدما ندارن :|