طراحی سایت ارزان

طنز دکتر شریعتی!


ان شاء الله به پای هم پیر شید
.
.
.
.
.
.
.
دکتر شریعتی خطاب به سلنا گومز و جاستین بیبر
ببند به اون شاخه بالایی
.
.
.
.
.
.
.
دکتر شریعتی در حال درست کردن تاب برای سیزده به در

سلام دکتر جون عیدت مبارک
.
.
.
.
.
.
.
من در حال مکالمه با دکتر شریعتی
بوس بوس
.
.
.
.
.
.
.
دکتر شریعتی در حال روبوسی با مهمان ها در میههمانی خانوادگی سال نوعلی جان پشتیبانت
.
.
.
.
.
.
.
دکتر شریعتی در تبلیغ کانون فرهنگی آموزش قلم چی

Fire in the hole
.
.
.
.
.
.
.
دکتر شریعتی در حال پرتاب نارنجک در چهارشنبه سوری