طراحی سایت ارزان

خطاي ديد(بدون شرح)


اگه به  علامت + نگاه كنيد به طوري كه پلك نزني نقطه هاي صورتي پاك مي شوند در صورتي كه اين طور نيست خطاي چشم است


اين تصوير حالات هاي زيادي داره شايد براي شما يه حال ديگه اومد؟اگه به هر كدام از دايره نگاه كني مي چرخند؟اين ستون چند پا يه داره؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


جمعه 27 ارديبهشت 1392 سرگرمي
سفارش طراحی / نمونه کار