طراحی سایت ارزان

اس م اس هاي جديد و باحال !(مهر)

ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﻭﺳﻂ ﺑﯿﺎﺑﻮﻧﺎﯼ ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ , ﺧﯿﺲ ﻋﺮﻕ , ﺳﺮ ﺩﮐﻞ ﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ , ﺗﺎ ﺯﺍﻧﻮ ﺗﻮ ﮔﺎﺯﻭﺋﯿﻞ !
.
.
.
.
.
.
.ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ ﺑﺮﺍﺵ sms ﺯﺩﻩ :
ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻗﻬﻠﻢ چلا ﺩﯾﺸﺐ ﺑﻮﺱ نفلستادی؟
رفتم بانک به کارمند خانم بانک گفتم میخوام پول به حساب یه بانک دیگه بریزم گفت شبا میکنید؟


گفتم اگه پا بدی روزا هم میکنیم


نمیدونم چرا فرم هارو پرت کرد 
فکر کنم نمیتونست مرخصی بگیره ناراحت شد

----------------------------------------------------
هی رفیق؛

اگه یه روز اومدی سر "قبرم"،

.

.

.

.

.

.

.

ناموسن فاتحه بخون الکی پیس پیس نکن؛

من خودم ختم این کارام
--------------------------------------------
استادمون ازم پرسید:
چرا تو ارزیابی اساتید، بهم 8 دادی؟!

منم گفتم:
من که 8 ندادم! خودت 8 گرفتی!
هاااااای دلم خنک شد!!!󾌳

همانا لذتی که در انتقام است عمرا تو بخشش باشه....
--------------------------------------------
شنیدم امار گرفتن به هر پسری سه تا دختر میرسه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. عاغاااااا مگه داریم???
میگم چرا من تنهااااام???
کدوم عوضی شیش تا ورداشته بیاره پس بده. 
ماله مردم خوردن نداره. حرامه حراااااااااام. هووووووی ی
بیار پسش بده!!!😐
--------------------------------------------------
ﭘﺮ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺴﺮﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﯾﻨﯽ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺁﻗﺎ ﺻﯿﻐﻪ ﺭﻭ ﺧﻮﺩﻣـﻮﻧَـﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺨﻮﻧﯿـــــﻢ؟
----------------------------------------
یدونی بی نمک ترین ادمای روی زمین کیا هستن؟؟ ″دخترا ″ هستن 
آخه عسل که نمک نداره!

دخیا بیاین پی وی تشکر کنید 
آروم بوسم کنین پوستم حساسه
---------------------------------------------------------
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ دوس دخدرم ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎﺩ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ
ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﺭﻭ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ
ﺑﺎﺯ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪ
ﺑﻼﻝ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪ
ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪ
ﻋﺼﺮ ﺷﺪ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪ
ﻫﻮﺍ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺷﺪ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪ
ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﺷﺪ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪ ﺧﺐ ﺑﺮﻭ
ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ
ﮔﻔﺖ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺧﺎﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﺑﺮﻡ😐

فقط همینو بدونین انقدر زدمش که صدای توله سگ میداد
----------------------------------------------------------